27 czerwca 2019. imieniny: Cyryl, Maryla, Władysław
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
FLASH_IMAGE
Gmina Jastrzębia
(wiecej)

IMG
Rzeka Radomka

Witamy w Oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy Jastrzębia

2015-01-19

Znajdą tu Państwo informacje o jej historii, zabytkach i dniu dzisiejszym, a także niezbędne dane o instytucjach publicznych, które mogą być Państwu pomocne. Na stronie dokumenty znajdą się wszystkie wzory dokumentów niezbędnych do załatwiania spraw w naszym urzędzie. Wszystkim, którzy chcą podjąć u nas działalność gospodarczą mamy do zaoferowania szerokie możliwości inwestycyjne a przede wszystkim życzliwość władz samorządowych oraz gościnność mieszkańców.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jastrzębia w 2019 roku w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

2019-06-26

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego w 2019 roku w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmujących następujące zadania: • kultywowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, zwyczajów ludowych i tradycji, • rozwijanie wśród ludności, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży świadomości kultury regionalnej, • organizowanie konkursów kulturalnych, • wydawanie wydawnictw promujących gminę w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

  ...więcej
IMG

Skrócone godziny pracy Urzędu Gminy w Jastrzębi

2019-06-24

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jastrzębia nr 58.2019 z dnia 24.06.2019 r. od dnia 24 czerwca do odwołania obowiązują następujące godziny pracy Urzędu Gminy w Jastrzębi: poniedziałek od 8:00-15:00, wtorek-czwartek od 7:00 do 14:00.

  ...więcej
IMG

Wyjątkowe rozstanie w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi

2019-06-24

Publiczne Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi kończy swoją działalność. Na skutek reformy oświaty z dniem 31 sierpnia 2019 szkoła ulegnie likwidacji po dwudziestu latach istnienia. Nasze gminne gimnazjum to szkoła z dużymi edukacyjnymi osiągnięciami i doświadczoną kadrą nauczycielską, która dla wielu młodych ludzi była szansą na lepszy start, a dziś staje się już historią.

  ...więcej
IMG

Występy zespołu ludowego „Bartodziejaki” w Wierzbicy

2019-06-24

Po wielu latach przerwy zespół ludowy Bartodziejaki ponownie został wytypowany przez wójta Gminy Jastrzębia do udziału w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Mieszkańców Powiatu Radomskiego. Impreza, której głównym organizatorem jest powiat radomski, odbyła się na placu przez Gminnym Centrum Kultury w Wierzbicy. Uczestników przeglądu powitali: starosta radomski Waldemar Trelka, wójt gminy Wierzbica Zdzisław Dulias i radny powiatu radomskiego Zdzisław Mroczkowski, a nad całością imprezy czuwał dyrektor GCK w Wierzbicy Sławomir Kucharczyk.

  ...więcej
IMG

Bezpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest

2019-06-19

W związku z planowanym na przełomie czerwca i lipca br. ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru na uzyskanie przez gminy dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, Urząd Gminy w Jastrzębi informuje, że od 21.06.2019 r. do 28.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, pok. 10 przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy Jastrzębia.

  ...więcej
IMG

Podziękowania dla pracowników oświaty

2019-06-18

Szanowni Państwo! Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy administracji i obsługi Szkół w Gminie Jastrzębia, Drodzy Rodzice i uczniowie. Kończy się kolejny rok szkolny. Okres ciężkiej pracy, która przyniosła Wam wiele sukcesów w różnych dziedzinach.Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy wszystkim za całoroczną owocną pracę oraz za zaangażowanie. Dyrektorom i Nauczycielom za pracę w nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia. Rodzicom za wsparcie swoich dzieci oraz wszystkich działań szkolnych. Uczniom za wysiłek, pragnienie zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły. Życzymy wszystkim radosnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Życzymy dobrego wypoczynku dającego siły do pracy w przyszłym roku szkolnym, który będzie równie ambitny i twórczy. Przewodniczący Rady Gminy Józef Tomalski oraz Wójt Gminy Wojciech Ćwierz

  ...więcej
IMG

Apel w sprawie oszczędzania wody

2019-06-18

W związku z wysokimi temperaturami powietrza Urząd Gminy w Jastrzębi apeluje o oszczędne gospodarowanie wodą z lokalnych sieci wodociągowych i ograniczenie jej poboru na cele inne niż bytowe w godzinach od 17.00 do 22.00. Znaczny wzrost zużycia wody w tym samym czasie powoduje przeciążenie urządzeń wodociągowych i mniejszą ich wydajność. W tej sytuacji niezbędne jest racjonalne korzystanie z wody w w/w godzinach. Dziękujemy!

  ...więcej
IMG

XIV Sesja Rady Gminy Jastrzębia dnia 17.06.2019 r.

2019-06-14

  ...więcej
IMG

Radośnie i słonecznie na festynie „Święto Rodziny - Jastrzębia 2019”

2019-06-11

W niedzielę, 9 czerwca na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi odbył się festyn „Święto Rodziny – Jastrzębia 2019”, współorganizowany przez Gminę Jastrzębia i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Na gości czekało wiele atrakcji, pokaz koni hodowlanych, zawody strażackie, turnieje sportowe, występy uczniów z gminnych szkół oraz koncerty zespołów muzycznych. Były prezentacje Wojsk Obrony Terytorialnej, Automobilklubu Radomskiego, konkursy BRD oraz pokazy walk zapaśniczych. Nie zabrakło też domowego jadła na bogatych stoiskach kół gospodyń wiejskich. Były rozgrywki sportowe, turniej piłki nożnej i siatkowej. Festyn miał bardzo rodzinny charakter, a uczestnicy imprezy podkreślali wyjątkową atmosferę sprzyjającą integracji mieszkańców. Warto podkreślić wielkie zaangażowanie w organizację imprezy środowisk szkolnych, organizacji społecznych i wszystkich instytucji samorządowych.

  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 963
Następne >>

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010