19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Walory turystyczne

Gmina Jastrzębia jest atrakcyjnym miejscem między innymi ze względu na swe położenie geograficzne oraz walory przyrodnicze. Do jej walorów, nie tylko turystycznych, można zaliczyć takie obiekty jak: Kozienicki Park Krajobrazowy, Radomka, Pacynka, Królewski Gościniec.

Gmina położona jest w znacznym stopniu w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, przez jej centrum przepływa czysta i pełna ryb rzeka Radomka, zaś piękno nadrzecznego krajobrazu i dziewiczych puszczańskich lasów sprawia, że miejsce te warto nie tylko zobaczyć.

Kozienicki Park Krajobrazowy

Wschodnia granica gminy Jastrzębia biegnie wzdłuż granicy Kozienickiego Parku Narodowego, którego lasy w okolicy miejscowości Jastrzębia wchodzą w teren gminy. Przez ten fragment puszczy biegnie turystyczny szlak pieszy wytyczony tzw. Królewskim Gościńcem - drogą, którą jeszcze Władysław Jagiełło przemierzał te tereny jadąc z Krakowa do Wilna.

Duża część terenu gminy leży w otulinie Kozienickiego parku Krajobrazowego, w dorzeczu rzeki Radomki. Część miejscowości Jastrzębia wchodzi w zasięg obszaru chronionego krajobrazu.

Przez teren gminy przepływają większe rzeki jak Radomka oraz Pacynka. Występują także mniejsze cieki wodne: Jastrzębianki (dopływy Radomki) i Dobrzeszynka - przepływa przez Dąbrowę Jastrzębska, a swój początek bierze z Puszczy Kozienickiej.

Rzeka Radomka

Lewy dopływ Wisły, długość ok. 100 km. Zwana dawniej Radomirz, Radomirze, Radomierza.
Najstarsze wiadomości historyczne pochodzą z lat 1250 i 1256. Źródliska rzeki Radomki wypływają w lasach konecko-przysuskich (tereny Gór Świętokrzyskich). Następnie rzeka płynie w kierunku północno-wschodnim i wpada do Wisły. "Puszczański" odcinek rzeki zaczyna się od wsi Jastrzębia aż do jej ujścia w miejscowości Kłoda.

Rzeka może być propozycją dla tych, którzy chcą "na chwilę" odpocząć od cywilizacji pośpiechu. Odległość Goryń - Ryczywół (22 km) to możliwość zrobienia sobie dwudniowego spływu i przeżycia prawdziwej przygody z wiosłem w ręku. Trzeba tylko uważać, bo w okolicy Goryń, na rzece zbudowane są trzy stopnie wodne.

Radomka to rzeka nizinna, silnie meandrująca, o słabym nurcie, płytka, pięknie wkomponowana w krajobraz lasów i terenów rolniczych. Spływ rzeką czy wędrówka wzdłuż jej brzegów dostarcza możliwości podziwiania dużej różnorodności siedlisk przyrodniczych, w których zachowało się wiele naturalnych krajobrazów i bogactwo faunistyczne.

Płynąc kajakiem w ciszy, zaobserwować można świat zwierząt. Bobry zadomowiły się odkąd rzeka stała się czysta, zimuje tu także czapla siwa. Wśród przybrzeżnej roślinności mienią się w słońcu ważki, na wystających rzecznych piaszczystych mieliznach być może będziemy mogli napotkać takie ptaki jak pliszki siwe i żółte, zimorodki, piaskowce, kaczki krzyżówki, nurogęsi. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze rzeka Radomka w obrębie Puszczy Kozienickiej objęta jest zasięgiem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

 


Rzeka Pacynka

To prawy dopływ rzeki Mlecznej, długość rzeki 24 km. Wypływa w pobliżu wsi Maków, a koło stacji kolejowej Lesiów wpada do rzeki Mlecznej. Mnogość łąk nad rzeką może być doskonałym miejscem dla miłośników natury.


URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010