21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Bartodzieje

         W wyniku badań archeologicznych (znalezione przedmioty to pochodzące z różnych epok elementy ceramiki oraz słabo zachowane, szczątkowe fragmenty narzędzi), które przenoszą mas w czasy prahistoryczne  dowiadujemy się o śladach kolonizacji w dolinie Radomki.
          Powstanie w tym miejscu pierwszych osad związane było głównie z wykorzystaniem naturalnych walorów doliny rzeki, a w przypadku Bartodziej, kilku jej odnóg. Dzięki gęstej sieci strumieni wieś była uprzywilejowana w stosunku do sąsiednich okolic, pod względem ilości gleb nadających się pod uprawę. Pierwotnie nadrzeczna wieś, powiększona o niewielki obszar wytrzebionego lasu, była jedną najstarszych osad tej części Puszczy Radomskiej.
        W odróżnieniu od "królewskiej" Jastrzębi większość historycznych osad tak jak Bartodzieje była własnością prywatną od końca XIV wieku. Właściciele majątku wznosili dwory - miejsca ich stałej lub czasowej rezydencji. Z kilku dworów, które niegdyś stanowiły siedziby miejscowej szlachty do dziś przetrwał zaledwie jeden w Bartodziejach. W okresie budowy murowanego dworu, przypadającym na lata 30-te i 40-te XIX w. majątek należał do rodziny Mikulskich (1830-37), a po nich Kuszewskich (1837-1844), rozbudowany w okresie międzywojennym wraz z kompleksem budynków folwarcznych i parkiem, o unikalnym drzewostanie. 
       Pierwszym wymienionym w źródłach właścicielem Bartodziej był Jan zwany Głowaczem założyciel Leżanin i właściciel miasta Głowaczów. Od XV wieku do lat 30. XIX wieku właścicielami byli różni właściciele, a ostatni w 1830 r. podjęli decyzję o sprzedaży i podziale majątku.
       
     

Plan Odnowy Miejscowości

Klikając poniższy link można pobrać Plan odnowy miejscowości Bartodzieje, który oprócz planów na przyszłość miejscowości zawiera także kompendium wiedzy o historii miejscowości, ale także o czasach obecnych.

Pobierz dokument ...

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010