21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Jastrzębia

Znaleziska archeologiczne nad Radomką która była naturalną drogą handlową i wędrówek ludzi, świadczą o dawności tutejszego osadnictwa sięgającego epoki kamiennej.

Pierwsza wzmianka o Jastrzębi pochodzi z 1191 roku i dotyczy przyznania z niej dziesięciny kolegiacie sandomierskiej przez Kazimierza Sprawiedliwego. Wieś należała od najdawniejszych czasów do własności królewskiej w starostwie grodowym radomskim, ekonomii kozienickiej. Jastrzębia położona w pobliżu Radomia i przy "brzózkim" trakcie handlowym łączącym Radom z Ryczywołem i przeprawami wiślanymi, była miejscem postojów kupców i oddziałów wojskowych.

W poł. XVII wieku wieś szczególnie ucierpiała podczas "potopu szwedzkiego", gdyż po nim pozostało 8 zubożałych kmieci z połowa majątku. W 1847 roku dokonano urządzenia kolonialnego wsi. Uregulowano granice wsi, wydzielono pastwisko nad rzeką Radomką oraz osadę szkolną, kowalską i karczemną. Wieś została przeniesiona z nad rzeki Jastrzębianki na suche i zdrowsze, wyższe miejsce.

Rok 1864 to uwłaszczenie Jastrzębi czyli dotychczasowi dzierżawcy otrzymali ziemię na własność. Zakończyło to blisko 700-letni okres poddaństwa i pańszczyzny. W 1863 roku ludzie z Jastrzębi brali udział w powstaniu styczniowym, zarówno w walkach jak i w zaopatrywaniu w żywność i ubrania. W 1867 roku założona została szkoła elementarna.

I wojna światowa zapisała się tu potyczka w październiku 1914 roku, przemarszami wojsk i znaczną liczbą pobranych rekrutów.

W Polsce międzywojennej, powstało wiele inicjatyw, które doprowadziły do założenia: biblioteki składkowej, spółdzielni spożywców, kółka rolniczego, straży ogniowej, parafii i koła młodzieży. Rozbudowano szkołę co czyniło z Jastrzębi ośrodek gospodarczy i kulturalny dla okolicy.

W 1935 roku została napisana monografia Jastrzębi, przez nauczyciela Kazimierza Mroza, autora kilku opracowań z zakresu historii regionalnej. Podczas II wojny świtowej Jastrzębia została wysiedlona i zamieniona w poligon. Działały tu Bataliony Chłopskie, do których należał m.in. Bolesław Machnio, późniejszy poseł ziemi radomskiej.

Obecnie gmina Jastrzębia upatruje swoje szanse w rozwoju turystyki, a zwłaszcza agroturystyki jako pozarolniczym źródle dochodu dla jej mieszkańców. Warunki naturalne sprzyjają tym planom. Gmina położona jest w znacznym stopniu w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby, a przez jej centrum przepływa czysta rzeka Radomka. Piękno nadrzecznego krajobrazu i dziewiczych puszczańskich lasów sprawia, że wzrasta zainteresowanie tym regionem ze strony mieszkańców pobliskiego Radomia.

       

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010