21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
M±kosy Stare

Wie¶ należy do najstarszych w regionie. Pierwsza wzmianka o miejscowo¶ci pochodzi z 1191 r. i zamieszczona jest w "Dziejach Polskich Ksi±g XII do 1480 r." napisanych przez Jana Długosza. Wtedy to Ksi±że Kazimierz Sprawiedliwy wprowadził obowi±zek płacenia dziesięciny przez mieszkańców wsi M±kosy Stare na rzecz Kolegiaty Sandomierskiej. W XII i XIII w. chłopi byli poddanymi ksi±żęcymi, a od XIV i XV w. do końca I Rzeczypospolitej poddanymi króla. W 1387 r. król Władysław Jagiełło zwolnił mieszkańców wsi Jedlnia i M±kosy Stare od danin i powinno¶ci płacenia podatku.

Wie¶ M±kosy była ¶ci¶le powi±zana ze wsiami Goryń i Jedlnia. Zwi±zek z Goryniem miał charakter religijny, gdyż na goryńskim cmentarzu ciałopalnym chowano kremowanych mieszkańców M±kos, a po wybudowaniu w Goryniu ko¶cioła, M±kosy od 1776 r. do 1850 r. należały do parafii Goryń.

Od 1850 r. M±kosy Stare należały do parafii Jedlnia Ko¶cielna bo mieszkańcy przenie¶li swoje osady położone nad rzek± Radomk± na nowe kolonie w miejscu wykarczowanych lasów, a most na rzece Radomce został zniszczony. W 1851 r. nast±piła komasacja gruntów wsi. Po jej przeprowadzeniu z bezplanowej zabudowy zaczęła się formować wie¶ o zabudowie ulicowej. Zaistniała także możliwo¶ć powstania szkoły. Nauczanie (dwóch nauczycieli) odbywało się w izbach i do 1939 r. szkoła była 4-klasowa. Do szkoły zobowi±zane były uczęszczać dzieci ze wsi M±kosy Nowe, Jodłowiec i Lewaszówka. Uczeń po skończeniu 4 klas mógł kontynuować naukę w szkołach 7-klasowych, które były zlokalizowane w Jedlni Ko¶cielnej, Jastrzębi i Brzózie.

Bardzo ciężkie czasy przeżyli mieszkańcy M±kos Starych i wsi (od Bartodziejów do Głowaczowa) leż±cych nad Radomk± w czasie II wojny ¶wiatowej. Wszystkie wsie zostały wysiedlone przez okupanta w 1942 r. i zamienione na poligon.

Niemcy ustawiali na wzniesieniach góruj±cych nad wsi± karabiny maszynowe i granatniki i bez ostrzeżenia zaczęli ostrzał zabudowań amunicj± zapalaj±ca. Ludno¶ć uciekała w kierunku rzeki Radomki zostawiaj±c cały dobytek. W 1941 r. gestapo aresztowało kierownika szkoły i Jana Deję s. Ignacego. Po tym wydarzeniu mieszkańcy M±kos, otrzymawszy termin opuszczenia wsi, udali się na wysiedlenie. Powrócili z niego w połowie 1945 r. kiedy front w wyniku ofensywy wojsk radzieckich oparł się na Wi¶le.

     

 

Plan Odnowy Miejscowo¶ci

Klikaj±c poniższy link można pobrać Plan odnowy miejscowo¶ci M±kosy Stare, który oprócz planów na przyszło¶ć miejscowo¶ci zawiera także kompendium wiedzy o historii miejscowo¶ci, ale także o czasach obecnych.

Pobierz dokument ...

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010