19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Komisja Rewizyjna

Rada gminy kontroluje działalno¶ć wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjn±.
Komisja
pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Prac± komisji kieruje jej przewodnicz±cy. Przewodnicz±cego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.Machnio Jan

Jastrzębia

Przewodnicz±cy      

Buzor Walenty Franciszek

M±kosy Nowe

członek

Gruszczyńska Marzena Renata

Goryń

członek

Nosal Marek

Lesiów

członek

Wojdat Robert

D±browa Kozłowska

członek

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010