21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Pion ochrony informacji niejawnej.

1. Zadania wykonywane poprzez pełnomocnika pionu ochrony

 1. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 2. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 4. Przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji materiałów
  i obiegu dokumentów,
 5. Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. Przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolę postępowań sprawdzających,
 7. Opracowywanie i uaktualnianie planu ochrony informacji niejawnych,
 8. Opracowywanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 9. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
  w szczególności szacowanie ryzyka,
 10. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 11. Opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzór jego wykonania,
 12. Przedstawianie Wójtowi do zatwierdzenia wykazów stanowisk
  i prac zleconych,
  z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
 13. Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 14. Informuje na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej
  o przebiegu współpracy
  ze służbami ochrony państwa,
 15. Opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Inspektor do spraw kancelarii materiałów niejawnych prowadzi Kancelarię Materiałów Niejawnych, odpowiada za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulami tajności oraz prowadzenie rejestrów tych dokumentów,

Inspektor ds. Bezpieczeństwa teleinformatycznego- odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010