13 grudnia 2017. imieniny: Łucja, Otylia, Eugeniusz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od obywateli na temat spraw istotnych dla Gminy.

Zamierzenia poddawane konsultacjom mogą dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwiązania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.

W konsultacjach uczestniczyć mogą pojedynczy obywatele, reprezentujące ich instytucje i organizacje pozarządowe oraz specjaliści i eksperci zewnętrzni.

Poniżej lista aktualnych konsultacji społecznych w Gminie Jastrzębia:

1. Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


2.  Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010