21 sierpnia 2017. imieniny: Joanna, Kazimiera, Franciszek
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Konsultacje Społeczne

Konsultacje społeczne s± sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od obywateli na temat spraw istotnych dla Gminy.

Zamierzenia poddawane konsultacjom mog± dotyczyć zmian prawnych, zmian organizacji życia publicznego, przeprowadzenia inwestycji, sposobu rozwi±zania ważnego problemu społecznego lub innych działań, których powodzenie w dużej mierze zależy od akceptacji ze strony obywateli.

W konsultacjach uczestniczyć mog± pojedynczy obywatele, reprezentuj±ce ich instytucje i organizacje pozarz±dowe oraz specjali¶ci i eksperci zewnętrzni.

Poniżej lista aktualnych konsultacji społecznych w Gminie Jastrzębia:

1. Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Jastrzębi w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo¶ci oraz ustalenia wysoko¶ci tej opłaty.


2.  Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarz±dowymi oraz innymi podmiotami prowadz±cymi działalno¶ć pożytku publicznego na rok 2014.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010