19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) Zakład mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, ul. W. Witosa 94, 26-600 Radom zarządzany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. W. Witosa 76 w Radomiu, tel.: 48 384 76 06 wew. 58, fax 48 384 76 07, e-mail: radkom@radkom.com.pl

Zakład ten został wskazany w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).


URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010