18 czerwca 2018. imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Nowa ustawa śmieciowa


REWOLUCJA ŚMIECIOWA


 Sejm uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. zapisane w nowej wersji rozwiązania muszą być wdrożone do 1 lipca 2013 roku.
 Z problemem śmieci muszą się zmierzyć wszystkie samorządy w Polsce. W nowym systemie gmina, zmuszona przez ustawę, przejmie obowiązki dotyczące zorganizowania całego systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie. Zgodnie z ustawą obowiązkiem gminy jest przeprowadzenie przetargu, w celu wyboru przedsiębiorcy, który będzie świadczył usługi odbioru i zagospodarowania odpadów. Dotychczasowe umowy
z firmami wywozowymi będą obowiązywały tylko do 30 czerwca 2013 roku. Zmiana prawa wywróciła do góry nogami cały dotychczas funkcjonujący system gospodarowania odpadami. Dotyczy to właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.


           Mieszkaniec sam zdecyduje jakie śmieci będzie chciał oddawać - segregowane czy niesegregowane. Przy czym, zgodnie z ustawą, stawka jest zróżnicowana, niższa dla odpadów segregowanych. Ostateczna kwota stawek będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami.

           Podstawowym dokumentem, który reguluje zasady postępowania z odpadami, zwierzętami oraz utrzymania czystości jest : "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastrzębia". Na dzień dzisiejszy trwają prace nad uzupełnieniem regulaminu o zapisy zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

Stosowne uchwały muszą być przygotowane i przyjęte do końca roku.
Na najbliższej sesji to jest 13 grudnia 2012 roku będą podjęte następujące uchwały:
  • w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jastrzębia;
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.

Więcej informacji na temat czekających nas zmian i nowej ustawy można przeczytać na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010