22 czerwca 2017. imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Gospodarowanie odpadami

Informacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

 W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391/ od 1 lipca bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbierania odpadów komunalnych i nowe stawki opłat za odbiór odpadów.

Rada Gminy Jastrzębia uchwaliła:

Uchwała Nr XXVIII /130/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 czerwca 2013r.

Zobacz dokument...


 Deklaracja o wysokości opłat
Nowa ustawa śmieciowa

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010