21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Deklaracja o wysokości opłat


Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr X/50/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/149/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/50/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uniszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2016 r. obowiązuje  nowa Uchwała Rady Gminy Jastrzębia w sprawie  ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z podjętą uchwałą miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić raz na kwartał w danym roku kalendarzowym, w terminach:

- do 15 marca za I kwartał,
- do 15 maja za II kwartał roku,
- do 15 września za III kwartał roku,
- do 15 listopada za IV kwartał roku.

Opłatę wnosi się przelewem na rachunek bankowy Gminy Jastrzębia  lub
w formie inkasa (u sołtysa).

Intencją tej zmiany było  ujednolicenie terminu  wnoszenia opłaty  tzw. śmieciowej z terminem opłaty podatków. Obie należności  mogą być wnoszone w formie inkasa u sołtysa, zatem zasadne było ustalenie jednolitych terminów ich wpłaty.


UWAGA! NOWY  NUMER  RACHUNKU   BANKOWEGO  GMINY JASTRZĘBIA
Od stycznia 2016 r. opłaty i podatki należy  przekazywać  na rachunek bankowy:
Południowo-Mazowiecki BS w Jedlińsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010