16 sierpnia 2018. imieniny: Nora, Joachim, Roch
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Dzikie wysypiska śmieci


Mimo obowiązującej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 z 1996 r., poz. 621 i 622; Ustawa o odpadach – Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628), nasza gmina nieustannie boryka się z problemem powstających „dzikich” wysypisk śmieci. Każdego roku powstają kolejne, nowe miejsca nielegalnego składowania różnego rodzaju odpadów – na obrzeżach sołectw, w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów, na brzegach rzek i potoków, w zadrzewieniach i zakrzewieniach śródpolnych. Wyrzuca się tam praktycznie wszystko co nie jest już potrzebne, nie zwracając uwagi na szkodliwy wpływ odpadów na środowisko, a także na nas samych. „Dzikie” wysypiska śmieci to nie tylko dowód braku kultury. Są one poważnym zagrożeniem dla gleby, wody, powietrza, dla ludzi i zwierząt.

 „Dzikie” wysypiska powodują często poważne skażenie gleby i wody. Deszcz padający na „dzikie” wysypiska śmieci wymywa z odpadów różnego rodzaju trucizny i toksyny, przenosi je do gleby, do wód powierzchniowych i podziemnych. Są siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także groźnych grzybów. Miejsca zalegania różnego rodzaju odpadów to ponadto idealne warunki dla rozwoju much, komarów i szczurów, roznoszących choroby. Gnijące odpady, na „dzikich” wysypiskach śmieci są źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Niestety na „dzikie” wysypiska trafiają też często odpady niebezpieczne, w tym m.in. resztki farb, lakierów, elektrolitów, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, środki ochrony roślin lub opakowania po nich. Zanieczyszczają  one glebę metalami ciężkimi. Powoduje to, że w pobliżu takich wysypisk notuje się podwyższone  koncentracje kadmu, miedzi, chromu, ołowiu czy rtęci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości tego rodzaju odpadów na nasze zdrowie. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedna tylko bateria może zanieczyścić aż 400 l wody lub 1 m3 gleby.

 Dzikie” wysypiska śmieci są źródłem:

- poważnego zanieczyszczenia gleby, także na sąsiednich polach, pastwiskach i łąkach,

- skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, w tym często wody pitnej,

- zagrożenia pożarowego,

- wybuchów epidemii groźnych chorób,

- osłabienia kondycji drzew rosnących w pobliżu,

- licznych chorób, a często nawet śmierci zwierząt,

- samozapłonów biogazów,

- emisji dwutlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru,

- zaburzeń funkcjonowania ekosystemów,

- niszczenia środowiska,

- zniekształcenia terenu,

Warto zapamiętać !!!

· Pieluszki jednorazowe rozkładają się ponad 500 lat.

· Rzucona w lesie butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po 500 latach (a może nigdy?).

· Guma do żucia potrzebuje, aby się rozłożyć, 5 lat.

· Niedopałki papierosów rozkładane są po 2 latach.

· Porzucona gazeta potrzebuje od 2 do 12 miesięcy, aby całkowicie się rozłożyć.

· Aluminiowa puszka będzie istniała jeszcze po kilku tysiącach lat!

· 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji może skazić nawet milion litrów wody!

 Walka z takimi wysypiskami, a właściwie z osobami, które przywożą tam śmieci, nie jest jednak łatwa. Nasze okolice wciąż są niestety „bogate” w tego typu nielegalne, „dzikie” wysypiska śmieci.

 Postarajmy się zlikwidować choć jedno takie miejsce w naszej najbliższej okolicy. Na pewno poprawi nam to samopoczucie, poprawi estetykę krajobrazu, a przede wszystkim przestanie niekorzystnie oddziaływać na całe środowisko. Musimy wreszcie zadbać o swoją wieś, swoją Gminę. Nikt za nas tego nie zrobi. Wszystkie odpady muszą nareszcie zacząć trafiać do worków, pojemników i kontenerów a w efekcie końcowym na specjalnie zorganizowane i odpowiednio utrzymywane składowiska odpadów.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010