19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650) :
- Gmina Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Jastrzębia:
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jastrzębi (teren byłej oczyszczalni ścieków)

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010