16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Nowa Stacja Uzdatniania wody w Jastrzębi

Nowa Stacja Uzdatniania wody w Jastrzębi


Trwa budowa nowoczesnej stacji uzdatniania wody w ramach projektu pt. „Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości wiejskich: Dąbrowa Kozłowska, Jastrzębia, Kolonia Lesiów, Kozłów, Lesiów, Owadów, Wojciechów, Wola Owadowska, Wólka Lesiowska poprzez budowę i przebudowę  stacji uzdatniania wody o wydajności QI=70m3/h i wydajności pompowni drugiego stopnia QII=160m3/h wraz z budową zbiorników technologicznych”.  Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.  Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą 1 942 170, 00 złotych brutto, dofinansowanie wyniesie 789.500,00 zł.  Inwestycja powstaje w miejscowości Jastrzębia w miejscu starej pompowni wody, która nie posiadała ciągu technologicznego umożliwiające poprawę jakości dostarczanej wody.
 
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody obejmuje swym zakresem wykonanie nowego budynku technicznego, ogrodzenia i procesu technologicznego 
mającego na celu polepszenie jakości wody dostarczanej do Gminy Jastrzębia. 
Proces technologiczny stacji przebiega następująco: woda surowa z 3 studni pracujących naprzemiennie kierowana będzie na filtry  ze złożem aktywnym, których zadaniem będzie polepszenie parametrów technicznych wody. Woda po procesie uzdatniania kierowana będzie do zbiornika żelbetowego zapasu wody 2x150m3. Zbiornik wykonany będzie w technologii tradycyjnej żelbetowej, obsypany do wysokości ok. 1,5m oraz zaizolowany styropianem. Zapas wody w ilości 300m3 będzie zabezpieczał przed dużymi  rozbiorami w okresach letnich, jak również, będzie pozwalał na konserwację stacji bez konieczności wyłączania odbiorców. Stacja posiadała będzie  również własne niezależna źródło zasilania w energię elektryczną w postaci agregatu prądotwórczego, który w przypadku awarii miejskiej sieci elektrycznej spowoduje samoczynne załączenie, co pozwoli na ciągłą pracę stacji, a co za tym idzie, brak przerw w dostawie wody dla mieszkańców Gminy Jastrzębia. 
 W chwili obecnej prace wykonywane przez generalnego wykonawcę firmę BAKART Sp. z o.o. zaawansowane są na poziomie 70 %. Wykonawca deklaruje zakończenie zadania najpóźniej do końca listopada.

     
     
     
     
   
     
URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010