16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Nowy wizerunek Szkoły w Kozłowie

Nowy wizerunek Szkoły w Kozłowie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kozłowie w okresie wakacyjnym podjęto działania mające na celu poprawienie warunków pracy i nauki.

Urząd Gminy w Jastrzębi złożył wniosek do Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a uzyskane pieniądze powiększyły pulę środków finansowych Gminy. Dzięki tym środkom możliwa była realizacja szerokiego zakresu remontu obiektu szkolnego i jego otoczenia. W ramach prac wyremontowano schody wejściowe, wymieniono drzwi zewnętrzne  i wewnętrzne, wykonano pochylnię i balustradę stalową oraz zaadaptowano toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.    Usunięto również stary beton, który znajdował  się przed budynkiem szkolnym, zniwelowano nierówności, utwardzono teren oraz ułożono kostkę betonową  wibroprasowaną.  Prace wykonane w ramach likwidacji barier architektonicznych spełniły założony cel i wpłynęły na poprawę estetyki całego obiektu a przede wszystkim  ułatwiły niepełnosprawnym uczniom  codzienne życie. Tegoroczne prace remontowo – wykończeniowe były dopełnieniem termomodernizacji i remontów z lat ubiegłych. Obecnie obiekt szkolny budzi zachwyt nie tylko mieszkańców Kozłowa.       

Dzięki funduszom z Urzędu Gminy w Jastrzębi zostało zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi drewniane ogrodzenie wokół budynku szkolnego.  Wymieniono także oświetlenie w salach lekcyjnych.

Dzięki dobrej współpracy z różnymi instytucjami i osobami prywatnymi szkoła pozyskała fundusze na zagospodarowanie terenu wokół budynku. Zakupiono kostkę brukową na ułożenie wjazdu i parkingu, ziemię oraz krzewy ozdobne na urządzenie klombów wokół szkoły. Urząd Gminy w Jastrzębi współfinansował prace związane z wykonaniem wjazdu i parkingu.

Bardzo dużą pomoc uzyskała szkoła od prywatnych sponsorów Pana Józefa Tomalskiego i Pana Józefa Brzezińskiego. Rada Rodziców finansowała zakup krawężników wraz z transportem.

Rodzice uczniów w czasie wakacji uporządkowali plac szkolny, wyrównali teren, zadbali o zieleń – przycięli rosnące krzewy i posadzili nowe, wykonali klomby.

Wszystkie podjęte działania, zainicjowane przez Panią Dyrektor Małgorzatę Zych, bardzo duże zaangażowanie mieszkańców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej sprawiły, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowie zyskała nowy i lepszy wygląd.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010