18 października 2017. imieniny: Juliana, Łukasza, Bogumiła
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Projekt sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia w nowym ustroju szkolnym


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia w nowym ustroju szkolnym projektowana jest na bazie dotychczasowych placówek.

W okresie przejściowym Gimnazjum Publiczne w Jastrzębi do czasu wygaszenia tj. do 31.08.2019r. będzie funkcjonować jako odrębna jednostka. 

Uchwała  Nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 9 lutego 2017r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z uchwałą sześcioletnie szkoły podstawowe znajdujące się w miejscowościach: Bartodziej, Jastrzębia, Kozłów, Lesiów, Mąkosy Stare i Wola Goryńska staną się szkołami ośmioklasowymi. Nie ulęgają również zmianie obwody szkolne tych placówek.

I tak do obwodu poszczególnych szkół należą następujące miejscowości:

PSP Bartodzieje: Bartodziej, Olszowa,

·PSP Jastrzębia: Dąbrowa Jastrzębska, Jastrzębia, Owadów, Wojciechów, Wola Owadowska, Wólka Lesiowska

PSP Kozłów: Kozłów, Dabrowa Kozłowska

 PSP Lesiów: Lesiów i Kol.Lesiów

PSP Mąkosy Stare: Mąkosy Stare, Mąkosy Nowe, Lewaszówka

 PSP Wola Goryńska: Brody, Goryń, Wola Goryńska, Wolska Dąbrowa. 

W miesiącu marcu odbędą się  w w/w szkołach zebrania z rodzicami na temat ich funkcjonowania w nowym ustroju szkolnym.

Informacje o terminach poszczególnych spotkań zamieszczane będą  w szkołach.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010