18 czerwca 2018. imieniny: Elżbieta, Paula, Marek
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Projekt sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia w nowym ustroju szkolnym


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że sieć szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrzębia w nowym ustroju szkolnym projektowana jest na bazie dotychczasowych placówek.

W okresie przej¶ciowym Gimnazjum Publiczne w Jastrzębi do czasu wygaszenia tj. do 31.08.2019r. będzie funkcjonować jako odrębna jednostka. 

Uchwała  Nr XXXI/163/2017 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 9 lutego 2017r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego uzyskała pozytywn± opinię Mazowieckiego Kuratora O¶wiaty.

Zgodnie z uchwał± sze¶cioletnie szkoły podstawowe znajduj±ce się w miejscowo¶ciach: Bartodziej, Jastrzębia, Kozłów, Lesiów, M±kosy Stare i Wola Goryńska stan± się szkołami o¶mioklasowymi. Nie ulęgaj± również zmianie obwody szkolne tych placówek.

I tak do obwodu poszczególnych szkół należ± następuj±ce miejscowo¶ci:

PSP Bartodzieje: Bartodziej, Olszowa,

·PSP Jastrzębia: D±browa Jastrzębska, Jastrzębia, Owadów, Wojciechów, Wola Owadowska, Wólka Lesiowska

PSP Kozłów: Kozłów, Dabrowa Kozłowska

 PSP Lesiów: Lesiów i Kol.Lesiów

PSP M±kosy Stare: M±kosy Stare, M±kosy Nowe, Lewaszówka

 PSP Wola Goryńska: Brody, Goryń, Wola Goryńska, Wolska D±browa. 

W miesi±cu marcu odbęd± się  w w/w szkołach zebrania z rodzicami na temat ich funkcjonowania w nowym ustroju szkolnym.

Informacje o terminach poszczególnych spotkań zamieszczane będ±  w szkołach.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010