23 kwietnia 2018. imieniny: Jerzy, Wojciech
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XXXIII Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. /zwołuję na dzień 28 kwiecień 2017 r./ tj. piątek/ na godz. 10.00  XXXIII Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jastrzębia na lata 2017-2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 267/6 i 266/7 położone w miejscowości Lesiów na rzecz ich samoistnych posiadaczy.

8. Przedstawienie Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Jastrzębia za 2016 rok.

9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

10. Interpelacje i wnioski radnych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

Projekt nr 2

Projekt nr 3

Projekt nr 4

Projekt nr 5

 Projekt nr 1

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010