22 września 2017. imieniny: Tomasz, Maurycy
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności - "Działaj Lokalnie"

 

Informujemy, o kolejnej edycji Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności - "Działaj Lokalnie" realizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.


W tym roku do aplikowania zachęcamy organizacje, instytucje oraz grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę lub planują prowadzić działania na terenie gmin: Jedlińsk, Jastrzębia, Pionki, Lipsko, Solec nad Wisłą. 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

· zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o  charakterze dobra wspólnego,

· wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

· mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

· przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności

· będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

· będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Nowością tegorocznej edycji będzie uruchomienie ścieżki tematycznej pod nazwą: Odpady segregujesz, lokalnie zyskujesz.

Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 6 000,00 zł, na pozostałe projekty
9 400,00 zł.

W ramach ścieżki tematycznej, oczekujemy na projekty:
·    zwiększające świadomość ekologiczną,
·    propagujące różne działania ekologiczne podejmowane przez społeczność lokalną,
·    zakładające naukę ekologicznego stylu życia we własnym środowisku,
·    zwiększające świadomość ekologiczną społeczności lokalnej, w szczególności dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu.

Wnioski należy składać elektroniczną od 28.04.2017 do 29.05.2017, za pośrednictwem strony internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl

Dla instytucji, które są chętne do udziału w konkursie oferujemy bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”
w Radomiu. Oferujemy pomoc i konsultacje przy pisaniu i składaniu wniosków.

Termin szkolenia:

9.05.2016, godz. 10:30

(ul. Kelles-Krauza 19, 26-600 Radom - wejście do ul. Niedziałkowskiego)     

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: agnieszkabanasik.arka@gmail.com

Więcej informacji na stronie internetowej: www.arka.radom.pl

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010