22 wrze¶nia 2017. imieniny: Tomasz, Maurycy
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Będzie dotacja na wymianę kotłów

Gmina Jastrzębia otrzymała promesę na dofinansowanie  w kwocie 49 114,02 zł co stanowi 58% kosztu kwalifikowanego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zdanie „Modernizacja Indywidualnych Ľródeł ciepła na terenie gminy Jastrzębia”.  

Zgłoszenie o dofinansowanie na wymianę kotłów centralnego ogrzewania złożyło 10 mieszkańców z terenu Gminy Jastrzębia. Projekt zakłada wymianę pieców na nowoczesne, o większej sprawno¶ci opalane paliwem ekologicznym: biomas± w ilo¶ci 8 sztuk oraz gazem 2 sztuki, przyczyniaj±ce się do zmniejszenia poziomu niskiej emisji.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010