22 wrze¶nia 2017. imieniny: Tomasz, Maurycy
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Odnawialne ¬ródła Energii na terenie Gminy Jastrzębia”

W dniu 04.07.2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Wójt Gminy Jastrzębia podpisała umowę o dofinansowanie w ramach konkursu 4.1 Odnawialne Ľródła energii. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członkowie zarz±du województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Gmina Jastrzębia na wykorzystanie produkcji energii z OZE otrzyma ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania. Prace montażowo-instalacyjne prowadzone będ± na obiektach prywatnych, budynkach użyteczno¶ci publicznej i parafialnych. Partnerami w projekcie s± Parafia Rzymsko-Katolicka Zwiastowania Naj¶więtszej Marii Panny w Jastrzębi i Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny w Goryniu. Dzięki wsparciu unijnemu będ± zakupione i zainstalowane solarne systemy grzewcze, pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej, kotły oraz instalacje fotowoltaiczne w ł±cznej liczbie 338. Realizacja projektu – poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię i redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery – pozytywnie wpłynie na ¶rodowisko, szczególnie na cenne przyrodniczo obszary Puszczy Kozienickiej.


URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010