22 lipca 2017. imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynie¶ć 300 tys. zł. Minimalna wysoko¶ć pomocy jak± można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalno¶ci;

2) Zakup (wraz z instalacj±) maszyn lub urz±dzeń do przetwarzania  
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urz±dzeń służ±cych poprawie ochrony ¶rodowiska.

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mog± ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci s± ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleĽć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010