17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

  • Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizuj± ogólnopolsk± akcję szkoleniow± „Wtorki z JPK".
  • W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będ± szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.
  • Przedsiębiorcy będ± mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie.

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczaj±ce podatek VAT) doł±czy do grona podatników VAT, którzy maj± obowi±zek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia s± pobierane bezpo¶rednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
„Obowi±zek wysyłania elektronicznego JPK_VAT będzie dotyczyć nowej grupy podatników, którzy mog± zetkn±ć się z tym zagadnieniem po raz pierwszy. Chcemy pomóc im dobrze przygotować się do tej zmiany. Dlatego w listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS" – mówi wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Paweł Cybulski.

Szkolenia co wtorek przez cały listopad

Bezpłatne szkolenia nt. tworzenia i przesyłania JPK_VAT przeprowadz± eksperci KAS w każdy wtorek listopada (7.11, 14.11, 21.11, 28.11) we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce (z wyj±tkiem urzędów wyspecjalizowanych).

Uwaga: przedsiębiorcy mog± uczestniczyć w szkoleniach w dowolnych urzędach, również w tych, w których nie rozliczaj± się na co dzień.

Szczegółowe informacje:

Szkolenia prowadzone będ± w godzinach w godzinach 13.30 – 15.30 w sali konferencyjnej pokój 326 (II piętro budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego).
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach do pokoju 207 (I piętro budynku urzędu) lub telefonicznie nr tel.: 48 368 14 37.

Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010