21 października 2018. imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzębia 2018 rok"

USUWANIE AZBESTU w 2018r.

Urząd Gminy Jastrzębia informuje, że przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania:
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrzębia 2018 rok”.
Dofinansowanie z WFOŚiGW obejmuje koszty demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.
Mieszkańcy gminy Jastrzębia, którzy na terenie nieruchomości posiadają wyroby zawierające azbest i zamierzają je usunąć w 2018r., mogą zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania do końca 2017 roku.
Druk zgłoszenia wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest dostępny  jest u sołtysa wsi lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Jastrzębia (zakładka – „wnioski druki”).
Ustalenia aktualnych nr działek  ewidencyjnych można dokonać  na podstawie interaktywnej mapy znajdującej się na stronie internetowej gminy  (www.jastrzebia.pl prawy panel - mapa gminy).
Z uwagi na termin rozpoczęcia naboru wniosków na 2018r. przez WFOŚiGW  zgłoszenia od mieszkańców przyjmowane będą do 31 grudnia 2017r. w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Jastrzębia, pok. nr 10.
Więcej informacji  w Urzędzie Gminy Jastrzębia pod nr telefonu 48-384-05-05 lub 538-439-515. Sprawę prowadzi. p. Konrad Borowski.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010