19 października 2018. imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XLI Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Informujemy, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zwołano na dzień 15 grudnia 2017 r. /tj. piątek/ na godz. 10.00  XLI Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022.

4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022.

5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

6. Odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Społeczno Gospodarczego i Finansów
oraz wniosków radnych.

7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. projektu budżetu.

8. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych.

9. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia do roku 2020.

12. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

13. Interpelacje i wnioski radnych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie obrad


Pliki do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia do roku 2020

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010