17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XLII Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Informujemy, iż na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zwołano na dzień 29 grudnia 2017 r. /tj. piątek/ na godz. 09.00  XLII Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2022.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010