17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

NOWY ROK - NOWE INWESTYCJE


Rok 2017 był rokiem pozytywnych zmian w gminie Jastrzębia, widocznych w gminnych obiektach i infrastrukturze. Inwestowaliśmy w oświetlenie dróg, wodociągi i kanalizację, oświatę, sport i rekreację oraz bezpieczeństwo. 

Nowy 2018 rok niesie kolejne inwestycje, również potrzebne i wyczekiwane, które wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców,  pozwolą nam wygodniej i bezpieczniej funkcjonować. Dnia  15 grudnia 2017r. na sesji Rady Gminy Jastrzebia został jednogłośnie uchwalony budżet gminy na 2018 rok, którego projekt przedstawiła pani Elżbieta Zasada - Wójta Gminy. Projekt został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przez Komisję ds. Rolnictwa Rozwoju Społeczno -Gospodarczego i Finansów. 

Analizując realizację i plan wydatków na inwestycje w poszczególnych latach, które wyniosły:

2012 – 780.932 zł.

2013 – 2.070.855 zł.

2014 – 3.401.461 zł

2015 – 2.476.981 zł.

2016 – 2.801.763 zł.

2017 – 6.494.397 zł.

2018 – 8.827.407 zł.

można zaobserwować coroczny ich wzrost, jednak tak wysokich nakładów na zadania inwestycyjne jak w roku 2017 i 2018 nie przeznaczono od wielu lat.

25%-owy wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnych wydatkach gminy pokazuje jej dobrą kondycję finansową, a niski wskaźnik zadłużenia oraz nadwyżki operacyjne dają możliwości kredytowe na kolejne inwestycje, a także na wkład
własny w pozyskiwane środki unijne.

Uchwalony na 2018 rok budżet przewiduje m.in.

- przebudowę i budowę czterech  odcinków dróg gminnych w miejscowościach Bartodzieje, Lesiów, Wolska Dąbrowa, Bartodzieje-Olszowa-Wola Goryńska (III etap);

- zakup i montaż urządzeń OZE dla 247 gospodarstw domowych;

- modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów w Jastrzębi;

- budowę boiska sportowego do piłki nożnej w Jastrzębi;

- budowę siłowni terenowych w miejscowościach: Goryń, Owadów, Mąkosy Stare, Wola Owadowska, Wola Goryńska, Dąbrowa Kozłowska, Bartodzieje;

- rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Lesiowie.

W trakcie roku podobnie jak w roku ubiegłym na wniosek wójta będą wprowadzane kolejne inwestycje w ramach wolnych środków powstałych z oszczędności z roku poprzedniego.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010