17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Oferta pracy w Urzęzie Gminy w Jastrzębi

Jastrzębia, dn. 10.01.2018r.

 

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA

POSZUKUJE PRACOWNIKA NA STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR DS. FUNDUSZY UNIJNYCH, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PROMOCJI GMINY”

NA ZASTĘPSTWO NA OKRES od  01.02.2018r. do 31.12.2018r.

(art.12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych)

 

I. Wymagania:

1. wykształcenie wyższe

2.  staż pracy min. 3 lat,

3. doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania wniosków o środki unijne oraz inne fundusze zewnętrzne;

4. wiedza w zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zasad ich finansowania na poziomie gminy;

5. dobra znajomość obsługi komputera – środowisko Windows, Office.

 

II. Warunki pracy:

Miejsce i czas pracy: Urząd Gminy Jastrzębia (budynek dwukondygnacyjny bez windy) Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia,

Poniedziałek: 8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Praca wymaga komunikacji werbalnej bezpośredniej i telefonicznej, obsługi komputera, poruszania się po terenie siedziby urzędu i sporadycznie pracy w terenie.

III. Zakres głównych zadań na stanowisku:

  w zakresie funduszy unijnych

1. wyszukiwanie, gromadzenie i aktualizacja informacji na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych pozabudżetowych;

2. przygotowywanie wniosków i kompletowanie dokumentacji dla projektów o dofinansowanie ze środków UE, przy współpracy z wydziałami merytorycznymi urzędu,

3. koordynacja działań mających na celu prawidłową realizację i rozliczenie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

4. bieżący kontakt z instytucjami obsługującymi fundusze unijne i krajowe,

5. prowadzenie działań promujących realizowane projekty

6. prowadzenie rejestru składanych wniosków aplikacyjnych,

7. analiza dokumentów strategicznych gminy pod kątem możliwości współfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,

8. udzielanie pomocy gminnym jednostkom organizacyjnym w aplikowaniu o środki zewnętrzne.

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1. przygotowywanie projektu wieloletniego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i projektów rocznych planów współpracy oraz ich realizacja;

2. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji konkursowej na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe;

3. prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie opiniowania aktów prawa miejscowego przez organizacje pozarządowe;

4. prowadzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy.

w zakresie promocji gminy:

1. promocja działań gminy w kierunku pozyskania potencjalnych inwestorów do uruchamiania działalności gospodarczej oraz osiedlania się na terenie gminy; 

2. poszukiwanie i współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w gminie;

3. nadzór nad prowadzeniem informatora gminnego;

4. administrowanie stroną internetowa gminy we współpracy z innymi komórkami urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Jastrzębia;

      5. obsługa fotograficzna wydarzeń i uroczystości gminnych,
      6. kompletowanie i ewidencjonowanie archiwum fotograficznego gminy,

      7. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o gminie,

      8. współpraca ze wszystkimi szczeblami administracji samorządowej w zakresie promocji gminy,

      9. współpraca z mediami lokalnymi w zakresie promocji gminy.

IV. Termin i miejsce składania ofert

Aplikacje zawierając CV należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jastrzębia lub mailowo na dres: urzad@jastrzebia.pl w terminie do 22.01.2018r.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010