17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Informacja dla producentów rolnych

Wójt Gminy Jastrzębia przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od miejsca położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.
Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.
Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 roku wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE DO 30 KWIETNIA 2018r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU
Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Jastrzębi lub na stronie BIP Urzędu Gminy Jastrzębia pod linkiem
http://www.bip.jastrzebia.pl/index.php?id=342
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pokój nr 16.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010