17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia Kategoria Seniorzy – 3 luty 2018r.

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia Kategoria Seniorzy – 03 luty 2018r.
W Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia w kategorii seniorów w dniu 03.02.2018 r. wzięło udział osiem drużyn z miejscowo¶ci: Wólka Lesiowska, Jastrzębia, Kozłów, Bartodzieje, M±kosy Nowe, D±browa Jastrzębska, Goryń, Lewaszówka.
Otwarcia turnieju dokonała pani Elżbieta Zasada – Wójt Gminy Jastrzębia, następnie uczestnicy zostali zapoznani z Regulaminem i zasadami rozgrywek, które przedstawił sędzia w osobie pana Jakuba Rajkowskiego.
Rywalizacja była niezwykle emocjonuj±ca o czym ¶wiadczyła liczba widzów oraz ich spontaniczne reakcje.
Tytuł najlepszego strzelca otrzymał pan Adrian Olczak, a tytuł najlepszego bramkarza – pan Kamil Kosterna.
Puchar Wójta i Rady Gminy Jastrzębia otrzymala drużyna piłkarska sołectwa D±browa Jastrzębska.
Za pierwsze trzy miejsca organizatorzy wręczyli medale, piłki i dyplomy:
I miejsce –  sołectwo D±browa Jastrzębska
II miejsce – sołectwo Goryń
III miejsce – sołectwo M±kosy Nowe
Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy za udział w turnieju oraz piłkę.
Wszyscy uczestnicy rozgrywek otrzymali również koszulki sportowe.
Organizatorzy turnieju zadbali o napoje i posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników.
Nad tabel± punktow± turnieju czuwali radni Jan Machnio i Franciszek Tkaczyk; a pozostali współorganizatorzy turnieju w osobach radnych Józefa Tomalskiego, Marcina Paska, Feliksa Warchoła, Marcina M±kosy, Marka Nosala dopingowali swoje drużyny.
Nie lada gratk± okazał się przyniesiony przez pana Józefa Tomalskiego, pami±tkowy plakat reprezentacji Polski z X Mistrzostw ¦wiata w Piłce Nożnej z 1974 roku, nieliczni rozpoznawali znamienitych piłkarzy.
Organizacja czasu wolnego to jedno z ważniejszych zadań wynikaj±cych z Gminych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom. Podczas turnieju przeprowadzono Kampanię Smart. To znaczy m±drze! Uzależnienie czy nawyk? oraz Kampanię Przeciw pijanym kierowcom. Turniej został sfinansowany ze ¶rodków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010