17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Projekt „Odnawialne ¬ródła Energii na terenie gminy Jastrzębia” - procedura przetargowa rozpoczęta

Dnia 8 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie bip.jastrzebia.pl ogłoszony został przetarg na dostawy i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła
w ramach projektu „Odnawialne ¬ródła Energii na terenie gminy Jastrzębia”.

 

Z uwagi na duż± warto¶ć zamówienia (ponad 4 mln zł.)  stosowane s± tzw. „unijne”  procedury przetargowe. Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2018r.

 

Po przeprowadzeniu procedury oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert zawierane będ± umowy z uczestnikami i partnerami projektu ustalaj±ce wzajemne zobowi±zania Stron  pod względem organizacyjnym i finansowym.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010