17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub
VAT-7K prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obowiązek ten dotyczy również najmniejszych przedsiębiorców (zatrudniających do 10 osób), o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, w tym także prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.
Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składa podatnik, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT - zwolnienie podmiotowe (m. in. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł). JPK_VAT nie składają też organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne.

Plik JPK_VAT należy przekazywać bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Pierwszy plik JPK_VAT firmy mają obowiązek wysłać do 26 lutego 2018 r. za miesiąc styczeń 2018 r.
JPK_VAT wysyła się miesięcznie, nawet jeśli firmy rozliczają się kwartalnie.

Składając Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) należy go uwierzytelnić: albo podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym profilem zaufanym eGO.
Zakładając już teraz profil zaufany eGO, mikroprzedsiębiorcy będą mogli łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT.
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych. Za jego pomocą można załatwić sprawy m.in. na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy założyć firmę w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Profil zaufany można założyć na dwa sposoby:
1)    przez system bankowości elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu,
2)    przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym (lista dostępna na stronie www.pz.gov.pl).
Potwierdzenia PZ będzie można też dokonać podczas dyżurów w urzędach skarbowych, które będą pełnione w soboty 17 i 24 lutego 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.
W tych dniach przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać od pracowników urzędu informacje z zakresu JPK i pomoc w przesyłaniu plików.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości założenia Profilu Zaufanego eGo znajdują się na stronach:
- www.pz.gov.pl
- obywatel.gov.pl
- jpk.mf.gov.pl (w sekcji „jak założyć JPK_VAT”).

Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku. Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację e-mikrofirma, którą można pobrać ze strony www.jpk.mf.gov.pl. Jest to prosta aplikacja dla mikroprzedsiębiorców, która aktualnie umożliwia: wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur zakupu, automatyczne utworzenie ewidencji VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów. Ułatwi podatnikom bezkosztowe wywiązywanie się z nowego obowiązku, szczególnie, gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.
Aplikacja e-mikrofirma działa desktopowo (bez konieczności dostępu do Internetu), natomiast do wysłania pliku JPK_VAT należy mieć połączenie z Internetem.
Finalna wersja aplikacji, pozwoli dodatkowo na: dodanie sprzedaży paragonowej, automatyczne wygenerowanie na podstawie ewidencji VAT pliku JPK_VAT, a także wysłanie JPK_VAT oraz pobranie UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru). Pozwoli ona również przesłać JPK_VAT na podstawie przygotowanej przez podatnika ewidencji np. w Excelu.
Udostępniona, pierwsza wersja aplikacji daje już teraz możliwość ewidencjonowania dokumentów. Kolejna wersja pozwoli na automatyczne wygenerowanie pliku JPK_VAT.

Aplikacja e-mikrofirma nie jest programem finansowo-księgowym. Użytkownik powinien samodzielnie weryfikować poprawność wprowadzonych i wygenerowanych danych zgodnie z obwiązującymi przepisami.

Informacje na temat JPK można uzyskać na stronie internetowej: www.jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) lub kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową: 801 055 055 oraz 22 330 03 30. Pytania techniczne można kierować na adres:
info.e-deklaracje@mf.gov.pl.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010