17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XLIV Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zwołuję na dzień 27 lutego 2018 r. /tj. wtorek/ na godz. 09.00  XLIV Sesję Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy.
2.    Przyjęcie protokołu z XLII  Sesji Rady Gminy Jastrzębia.
3.    Przyjęcie protokołu z XLIII  Sesji Rady Gminy Jastrzębia.
4.    Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Jastrzębia kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
7.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na rok 2018”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”.
9.    Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
10.    Interpelacje i wnioski radnych.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad.Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

Projekt uchwały nr 4

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010