17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Senior+

Gmina Jastrzębia uzyska dofinansowanie  do realizacji zadania publicznego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w gminie Jastrzębia” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2018. Projekt przewiduje adaptację pomieszczeń w budynku ¶wietlice wiejskiej w M±kosach Starych, w których powstanie  sala spotkań wyposażona w stoły krzesła i sprzęt audiowizualny, trzy małe sale do zajęć indywidualnych i warsztatowych z prawnikiem, psychologiem itp.  zaplecze socjalne wyposażone w podstawowy sprzęt kuchenny  oraz toalety i szatnie.

Niewykorzystywany dotychczas w pełni obiekt po wykonaniu  pracach budowlanych  i wyposażeniu umożliwi funkcjonowanie Klubu Seniora  w kolejnych latach i będzie służył  starszym mieszkańcom gminy, którzy maj± potrzebę aktywizacji, integracji społecznej oraz oczekuj± pomocy psychologicznej lub prawnej.

Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy  po 60 roku życia, i jest jednym z pierwszych  dedykowanych tej grupie mieszkańców w  gminie Jastrzębia.

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 150.000 zł. i stanowi 70% warto¶ci zadania.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010