17 grudnia 2018. imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

eWniosekPlus


Składając wniosek o przyznanie płatności za pomocą aplikacji eWniosekPIus zyskujesz:
- Możliwość złożenia wniosku bez konieczności modyfikowania danych w przypadku, gdy powierzchnie deklarowane do płatności nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku (uproszczony tryb składania wniosku).
- Dane we wniosku wygenerowane na podstawie danych z wniosku z poprzedniego roku z dostępem do aktualnych danych referencyjnych. a Automatyczne wypełnianie części wniosku na podstawie rysowanych upraw. a Wyświetlane na bieżąco w trakcie wypełniania wniosku wskazówki w zakresie uzupełniania pól i dołączania wymaganych załączników.
- Wyświetlane podczas wypełniania wniosku komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach we wniosku. Ich poprawienie lub uzupełnienie przed zatwierdzeniem i wysłaniem do ARiMR wniosku pozwoli uniknąć zmniejszeń kwot płatności ze względu na stwierdzone nieprawidłowości. a Kontrole wstępne w zakresie przekroczenia maksymalnego kwalifikowalnego obszaru do płatności oraz kontrole krzyżowe umożliwiające korygowanie danych w okresie składania wniosków bez ryzyka zmniejszeń i kar w zakresie płatności.
- Prawidłowo wypełnione wnioski w aplikacji eWniosekPlus nie będą wymagały dodatkowych wyjaśnień składanych przez rolników co w konsekwencji przyspieszy obsługę wniosku oraz da szansę na wcześniejszą wypłatę płatności.
Jak skorzystać?
- zaloguj się za pomocą dotychczasowego konta (loginu i hasła), a jeśli go nie masz utwórz nowe konto na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus;
Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:
- numer identyfikacyjny - „numer gospodarstwa",
- kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARIMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0),
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- adres email - pole nieobowiązkowe;
a wypełnij Wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 i dołącz wymagane dokumenty; a wyślij i pobierz potwierdzenie.
Dodatkowe informacje:
- pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84;
- na stronie internetowej www.arimr.gov.pl;
- wysyłając e-mail na adres info@arimr.gov.pl lub za pomocą formularza kontaktowego;
- w Punktach Informacyjnych ARiMR.


URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010