17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Kiermasz Wielkanocny w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, które swoim zasięgiem obejmuje 16 jednostek samorządu terytorialnego: Radom, powiat radomski, gminę miejską i wiejską Pionki, gminy miejsko-wiejskie Iłża i Skaryszew oraz gminy wiejskie Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Orońsko jest  Organizatorem  Kiermaszu Wielkanocnego. Kiermasz, to z jednej strony okazja do promocji okolicznych  śpiewaczych zespołów ludowych i obrzędowych oraz  lokalnych twórców,  a dla mieszkańców Radomia możliwość poznania tradycji wielkanocnych naszego regionu oraz bogactwa kultury ludowej.
Na straganach ustawionych na Placu Corazziego przed Urzędem Miejskim w Radomiu zaprezentują się rękodzielnicy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia z regionu a także radomscy przedsiębiorcy. Będzie można kupić stroiki świąteczne i inne ozdoby, wypieki oraz wielkanocne smakołyki. Na niedzielę około godz. 14 zaplanowano również licytację pisanek malowanych przez znanych radomian.

Zapraszamy przedsiębiorców i organizacje do udziału w kiermaszu. Zainteresowane podmioty powinny złożyć deklaracje do 9 marca do godz. 10 na adres rewitalizacja@umradom.pl zgodnie z zasadami uczestnictwa zawartymi w ZARZĄDZENIU 2873/2018 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kiermaszu Świątecznego (http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/40901,Nr-28732018-w-sprawie-wprowadzenia-Regulaminu-Kiermaszu-Swiatecznego.html). Zgłoszenia udziału są przyjmowane tylko na druku stanowiącym załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia.

Natomiast stawki za najem stanowisk handlowych określa ZARZĄDZENIE  Nr  1781/2016 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek netto czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (Miasta na prawach powiatu – Radom) oraz Skarbu Państwa,  z tytułu handlu sezonowego prowadzonego na terenie miasta Radomia, w tym w okresie imprez, wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, których organizatorem  lub współorganizatorem jest Urząd Miejski w Radomiu oraz zasad prowadzenia handlu sezonowego (http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/36439,Nr-17812016-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-stawek-netto-czynszu-najmu-nieruchom.html?search=2046).

Bliższych informacji udzielają pracownicy  Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim, ul. Wałowa 4 lok. nr 5,  tel. 48 36 20 114, 48 36 20 777 lub 48 36 20 161.

Kiermasz będzie czynny w godz. piątek -14.00 -20.00 , sobota-11.00 – 20.00  , niedziela - 11.00 -18.00.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010