16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

EWALUACYJNA DEBATA SPOŁECZNA NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA

W dniu 18 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Jastrzębi odbyła się ewaluacyjna debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Jastrzębia.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu nadkom Dariusz Szymański, Naczelnik Prewencji KMP w Radomiu asp. sztab. Krzysztof Jabłonka, Komendant Komisariatu Policji w Jedlińsku kom. Mariusz Szczęsny, Kierownik Posterunku Policji w Jastrzębi mł. asp. Konrad Prokopczyk oraz Wójt Gminy Jastrzębia Elżbieta Zasada, Przewodniczący Rady Gminy Jastrzębia Józef Tomalski, Sekretarz Gminy Małgorzata Szczepaniak, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy. 

Podczas spotkania podsumowano wnioski i postulaty zgłoszone we wcześniejszej debacie oraz przedstawiano stan bezpieczeństwa na terenie powiatu i omówiono ważne projekty dla budowania bezpieczeństwa lokalnego, jakimi są: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda.

W kolejnej części spotkania uczestnicy mogli zadawać pytania oraz przedstawiać swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa w ich gminie. Nie zabrakło pochwał skierowanych w stronę tutejszej Policji, jak również konkretnych problemów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców. 

Nadkom. Dariusz Szymański podsumował spotkanie i podziękował uczestnikom za liczny udział. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo  i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem, a ta z Gminą Jastrzębia przebiega bardzo dobrze.

 
Pani Wójt Elżbieta Zasada podziękowała radnym, sołtysom oraz wszystkim przybyłym mieszkańcom i zaprosiła do bieżącej współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej Gminie. Przypomniała o zrealizowanych przez gminę programach w roku 2017 i planowanych  inwestycjach w roku bieżącym, które realnie poprawią stan bezpieczeństwa mieszkańców.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010