17 stycznia 2019. imieniny: Marian, Jan, Antoni
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Pomocnik rolnika

Szanowni Państwo,

 

W zwi±zku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy maj± obowi±zek zgłaszania pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach do ubezpieczeń w KRUS. Szczegółowe informacje zawarte w zał±czeniu.

 zał±cznik

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010