21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

OŚWIATOWE INFORMACJE

W nowym roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych na terenie gminy Jastrzębia Wójt Gminy jako organ prowadzący zapewnił odpowiednie warunki lokalowe do przyjęcia przez szkoły uczniów klas  VIII. Pomimo wielu obaw związanych z reformą sytuacja oświatowa w naszej gminie jest dobra. W nowym roku szkolnym w żadnej ze szkół nie będzie nauki w systemie dwuzmianowym. Nie zabraknie również miejsc przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi, którego baza lokalowa zwiększa się o kolejne sale z wygaszanego gimnazjum.

Uznając za priorytet poprawę bazy lokalowej wszystkich  szkół,  od 2015 roku gmina realizuje szereg inwestycji poprawiających zaplecze lokalowe i sportowe: 

- SP  w Woli Goryńskiej – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,

- SP w Kozłowie – rozbudowa szkoły o pomieszczenia szatni i toalet, siłownia terenowa;

- Publiczne Gimnazjum w Jastrzębi – remont dachu i termomodernizacja budynku,

- SP  w Lesiowie – siłownia terenowa, rozbudowa szkoły o sale lekcyjne i toalety,

- SP  w Mąkosach Starych – budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią,

- SP  w Bartodziejach – wymiana pokrycia dachowego i remont kominów,

- NSP w Owadowie – wymiana wszystkich okien i parapetów

W roku bieżącym w ZSP w Jastrzębi wybudowane zostanie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią  oraz siłownia terenowa w SP w Mąkosach Starych, NSP w Owadowie. 

Gmina oczekuje również na rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa Sportu na Otwarte Strefy Aktywności. Wnioskiem o budowę siłowni terenowych objęta została szkoła w Bartodziejach i Woli Goryńskiej.  

Zbliżający się okres wakacji pozwoli na dokończenie tegorocznych inwestycji i bieżących remontów, tak by nowy rok szkolny rozpoczął się w lepszych warunkach do nauki.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010