17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

STOP CUKRZYCY!

Wójt Gminy Jastrzębia –Elżbieta Zasada oraz Europejskie Centrum Szkoleń

 

zapraszaj±

 

Mieszkańców Gminy Jastrzębia

 

na bezpłatne spotkanie informacyjne z wykładem na temat dbania    o zdrowie, cukrzycy, czynników ryzyka zachorowania, powikłań oraz leczenia w ramach projektu

 

„Profilaktyki cukrzycy”,

 

które odbędzie się dn. 06.06.2018 r. /¶roda/

 

w ¶wietlicy wiejskiej w Jastrzębi o godz. 17:00


Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” w województwie mazowieckim jest współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie wł±czenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępno¶ci usług zdrowotnych. Konkurs nr: RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010