17 lutego 2019. imieniny: Zbigniew, Julian, Łukasz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

XLVIII Sesja Rady Gminy Jastrzębia

Informujemy, że zwołana została na dzień 11 czerwiec 2018 r. /tj. poniedziałek/
na godz. 10:00  XLVIII Sesja Rady Gminy Jastrzębia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Jastrzębia.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i sprawozdania finansowego za 2017 rok.

6. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jastrzębia w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jastrzębia.

8. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

13. Przedstawienie informacji o udzielonej dotacji w 2017 roku Klubowi Sportowemu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębia.

18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

19. Interpelacje i wnioski radnych.

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie obrad. 

Posiedzenie odbędzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastrzębia.

 

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

Projekt uchwały nr 4

Projekt uchwały nr 5

Projekt uchwały nr 6

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010