18 lipca 2018. imieniny: Kamil, Robert, Szymon
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Informacje dot. Projektu Odnawialne ¬ródła Energii

Szanowni Uczestnicy Projektu OZE,

 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy rozpoczęło się podpisywanie umów zwi±zanych z Projektem Odnawialne ¬ródła Energii i będzie trwało do końca czerwca. W najbliższe poniedziałki czerwca zapraszamy od 8 do 18, w pozostałe dni od 7 do 15. Do podpisania umowy upoważnieni s± wszyscy wła¶ciciele posiadaj±cy tytuł prawny do nieruchomo¶ci. W zał±cznikach dostępne s± prezentacje i informacje od wykonawców instalacji oraz szkielet umowy (ceny urz±dzeń podane w umowie dotycz± tylko i wył±cznie instalacji wykonywanych na budynkach mieszkalnych). Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 538-439-512.

 

 

OZE-UMOWA Z MIESZKANCEM..doc

Jastrzebia - Kolektory.pdf

Jastrzebia- Fotowoltaika.pdf

Kotly- Jastrzebia.pptx

Prezentacja Ekogren - Jastrzebia.pptx

1. EG Pellet Mini _25 - Karta katalogowa.pdf

To Krommler_CWU__BZ_prezentacja.ppt

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010