16 lutego 2019. imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

APEL

A P E L

 

W zwi±zku z wysokimi temperaturami powietrza Urz±d Gminy Jastrzębia apeluje o oszczędne gospodarowanie wod± z lokalnych sieci wodoci±gowych i ograniczenie jej poboru na cele inne niż bytowe w godzinach od 17.00 do 22.00. Znaczny wzrost  zużycia wody w tym samym czasie powoduje przeci±żenie urz±dzeń SUW i mniejsz± ich wydajno¶ć.  W tej sytuacji niezbędne jest  racjonalne korzystanie z wody w w/w godzinach.

  

                                                                                                    Dziękujemy!

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010