18 lipca 2019. imieniny: Kamil, Robert, Szymon
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Szacowanie szkód w uprawach w wyniku suszy

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku stwierdzenia zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej jaka miała miejsce w okresie od 01 maja 2018 do 20 czerwca 2018 roku, mogą składać wnioski dotyczące oszacowania szkód do Urzędu Gminy w Jastrzębi (pokój nr 10).
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
- wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2018,
 
- kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu,
 
- aktualne wypisy z rejestru gruntów,
 
- kserokopie umów dzierżaw.
 
We wniosku uwzględnia się wszystkie użytkowane rolniczo grunty, także dzierżawione.
 
Przy szacowaniu strat i wyliczeniach zostanie uwzględniona całość produkcji, zarówno roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.
 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018 r.

Druki wniosków o szacowanie strat są dostępne:
1. Urząd Gminy w Jastrzębi - pokój nr 10
2. U sołtysów wsi
 
Poniżej wniosek do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o oszacowanie szkód - edytowalny

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010