26 marca 2019. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Kolejne pieni±dze dla Gminy Jastrzębia!

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Gminie udało się pozyskać grant w wysoko¶ci 147.840,00 złotych w 100% finansowany, w wyniku naboru grant otrzymały tylko 49 gminy z województwa mazowieckiego. Pieni±dze zostan± przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz na przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w¶ród mieszkańców gminy. Planowane szkolenia to: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Tworzę własn± stronę internetow± (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”. Szkolenia rozpoczn± się w nowym roku kalendarzowym, a po ich zakończeniu komputery zastan± przekazane placówce o¶wiaty.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010