21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Trwaj± inwestycje na terenie gminy

Trwaj± zaawansowane prace przy budowie boiska szkolnego przy ZSP w Jastrzębi oraz budowie parkingu przy cmentarzu w Wojciechowie, a także  przy modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jastrzębi. Rozpoczęły się prace zwi±zane z budow± Otwartych Stref Aktywno¶ci w Bartodziejach, Woli Goryńskiej, D±browie Kozłowskiej i Owadowie. W¶ród tegorocznych inwestycji zakończyła się przebudowa drogi w Kolonii Lesiów, a końcowi dobiega przebudowa drogi w miejscowo¶ci Lesiów.

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010