18 lipca 2019. imieniny: Kamil, Robert, Szymon
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Będzie kolejny teren rekreacyjny

W ramach tegorocznego naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 składany jest wniosek na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacji na działce nr 62 w  miejscowo¶ci Wólka Lesiowska”. Projekt przewiduje budowę placu zabaw, siłowni terenowej oraz dużej altany.  Nie zabraknie również ławek, koszy na ¶mieci czy stojaków na rowery.

Udział sołtysa z Wólki Lesiowskiej  w projekcie  „Aktywne Wspólnoty Gruntowe” realizowanym w roku 2016 przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu i Stowarzyszeni e „Aktywni” z gm. Jastrz±b pozwolił doprowadzić do regulacji stanu prawnego działki położonej w centrum wsi. Uzyskanie we wrze¶niu 2018. tytułu prawnego do gruntu daje dalsz± możliwo¶ć zagospodarowania tzw. wspólnoty wiejskiej. 

 

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010