25 marca 2019. imieniny: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Dzień pełen wrażeń w ZSP w Jastrzębi

Pani Wójt na zaproszenie pierwszoklasistów z ZSP w Jastrzębi miała możliwo¶ć uczestniczyć w ich wielkim ¶więcie jakim było pasowanie i ¶lubowanie na ucznia klasy pierwszej. Dzieci przed licznym gronem uczniów i rodziców zaprezentowały występ artystyczny, do którego zostały przygotowane przez swoich wychowawców. Aby podkre¶lić szczególny charakter tego dnia Pani Wójt przygotowała dla dzieci drobne upominki. Po pasowaniu pierwszaków na korytarzu szkolnym spotkali¶my grupę uczniów w strojach aniołów ¶piewaj±cych ,,Taki duży taki mały”. Była to akcja zorganizowana przez nauczyciela religii Pani± Trzos, maj±ca na celu propagowanie w¶ród dzieci nasze polskie ¶więto Wszystkich ¦więtych.

PóĽniej Pani Wójt razem z Pani± Dyrektor, drużyn± młodych piłkarzy, ich trenerem i grup± kibicuj±cych dziewczynek dokonała oficjalnego otwarcia boiska szkolnego przy ZSP w Jastrzębi. Mali sportowcy mogli rozegrać pierwszy oficjalny mecz, to był dzień pełen wrażeń dla uczniów naszej szkoły.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010