20 lipca 2019. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Rekrutacja do Projektu „Ja w Internecie”

Gmina Jastrzębia otrzymała dotację w kwocie 147 840,00 zł na realizację projektu Ja w Internecie – jest to program finansowania bezpłatnych szkoleń, mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych powyżej 25 roku życia, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Program pozwoli na zakup 25 komputerów w celu przeprowadzenia szkoleń dla osób dorosłych.

W ramach bezpłatnego szkolenia zorganizowane zostaną następujące bloki tematyczne:

Rodzic w Internecie

Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Działam w sieciach społecznościowych

Tworzę własną stronę internetową

Rolnik w sieci

Kultura w sieci

Czas szkolenia: 12 godzin na 1 moduł. Zajęcia będą się odbywać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi w soboty w godzinach 8.00-14.00. Planowany termin szkoleń: styczeń 2019 - lipiec 2019.

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Nabór uczestników szkoleń prowadzimy przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Jeden uczestnik może skorzystać z dowolnej ilości modułów. Przy rejestracji należy zadeklarować ilość i nazwę wybranego bloku.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zgłosić się telefonicznie do Urzędu Gminy Jastrzębia 48 384 05 05 lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi 797 027 767

Po sporządzeniu wstępnej listy, skontaktujemy się z Państwem celem dopełnienia formalności i ostatecznej kwalifikacji do projektu.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010