20 lipca 2019. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

USUWANIE AZBESTU w 2019r.

USUWANIE AZBESTU w 2019r.

 

Urz±d Gminy w Jastrzębi informuje, że przygotowuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania:

„Usuwanie wyrobów zawieraj±cych azbest z terenu gminy Jastrzębia - 2019 rok”.

Dofinansowanie z WFO¦iGW obejmuje koszty demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawieraj±cych azbest.
Nie obejmuje kosztów nowych pokryć dachowych.
Mieszkańcy gminy Jastrzębia, którzy na terenie nieruchomo¶ci posiadaj± wyroby zawieraj±ce azbest i zamierzaj± je usun±ć w 2019r., mog± zgłaszać chęć skorzystania z dofinansowania do końca 2018 roku.
Druk zgłoszenia wraz z informacj± o wyrobach zawieraj±cych azbest dostępny  jest u sołtysa wsi lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Jastrzębia (zakładka – „wnioski druki”).
Ustalenia aktualnych nr działek  ewidencyjnych można dokonać  na podstawie interaktywnej mapy znajduj±cej się na stronie internetowej gminy  (www.jastrzebia.pl prawy panel - mapa gminy).
Z uwagi na termin rozpoczęcia naboru wniosków na 2019r. przez WFO¦iGW  zgłoszenia od mieszkańców przyjmowane będ± do 31 grudnia 2018r. w Referacie Infrastruktury Urzędu Gminy Jastrzębia, pok. nr 10.
Więcej informacji udzielamy pod nr telefonu 48-384-05-05 lub 538-439-515. Sprawę prowadzi. p. Konrad Borowski.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010