21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Konsultacje w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019r.”

Konsultacje w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019r.”

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 122) Wójt Gminy Jastrzębia zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jastrzębia w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019 r”.
Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:
1)    składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Jastrzębia, pokój nr 10,
w dni robocze, w godzinach pon. 8.00-16.00, wt.-pt. od 7.00 do 16.00 lub przesłanie pocztą;
2)   składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:urząd@jastrzebia.pl oraz faksem nr 48 610 62 00.
Formularz opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
i w siedzibie Urzędu Gminy Jastrzębia.
Wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 6 marca 2019r. do 20 marca 2019r.
Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 19/2019 z dnia 6 marca 2019 r.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2019 rok."

Formularz opiniowania

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010